Кубок Тецукен Син кан по Иригуми

Место: Волгоград
Дата: 3 ноября 2013 15:00